Regulamin i polityka prywatności


Definicje

Akademia Foto Oko zwana dalej Organizatorem, czyli internetowa szkoła fotografii Szymona Zduńczyka, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Foto Oko, NIP: 741-190-28-54, REGON: 221586888 siedziba firmy: Gdańsk ul. Porębskiego 68/7, kod pocztowy: 80-180 Gdańsk.

Słuchacz zwany dalej Uczestnikiem, to osoba, która zapisała się do internetowej szkoły fotografii Akademii Foto Oko.

Webinar, konferencja online, spotkanie online - konferencja internetowa na platformie do dystrybucji dźwieku i obrazu oraz z możliwością udziału w czacie na żywo. Spotkania online są określone co do dnia i godziny oraz są prowadzone na żywo.

Kurs fotografii - pojedynczy moduł z materiałami dydaktycznymi: lekcjami wideo, ćwiczeniami, pracami domowymi, motywatorami, zdjęciami do własnego opracowania, opracowań tekstowych. Kurs fotografii ma swój początek i koniec. Kurs fotografi jest pełny i skończony, nie jest to zbiór przypadkowych informacji.


Regulamin sprzedaży premiowej
/promocji polegającej na obniżce cen i/lub otrzymania dodatkowych bonusów/

1. Promocja trwa od 24 lutego 2016 od godz. 20.00 do 24 lutego 2016 do godz. 23.59.

2. Każda zainteresowana osoba, która zapisze się i zapłaci za 12 miesięcy z góry otrzyma 4. książki.


Regulamin i polityka prywatności

1. Aby zapisać się do Akademii Foto Oko Uczestnik musi podać swoje imię i adres e-mail. E-mail jest niezbędny do wysłania kolejnych lekcji. Imię jest potrzebne do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail z zawartością kursu. Kolejnym krokiem jest dokonanie płatności za pomocą bezpiecznej platformy płatniczej Dotpay lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Po wykonaniu przelewu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty. Następnie Uczestnik otrzymuje wiadomość e-mail, w której musi potwierdzić uczestnictow w kursie klikając w podany link. Po potwierdzeniu Uczestnik otrzymuje potwierdzenie zapisu na kurs i dalsze instrukcję dotyczące kursu. Przy płatności przelewem bankowym należy podać imię, nazwisko i adres e-mail.

2. Gdy płatnośc została zrealizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku, potwierdzenie zapisu na kurs online trwa do 24 godzin, choć najcześciej wynosi kilka minut. Płatność wykonana w dni wolne od pracy w tym soboty i niedziele powoduje, że pierwsza lekcja wysyłana jest do 48 godzin. Zależy to od możliwości banku, którego posiadaczem konta jest Uczestnik. Większość elektronicznych systemów pracuje w dni wolne od pracy i pierwsza lekcja przychodzi w kilka minut od wykonania przelewu. Gdy płatnośc realizowana jest za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego rozpoczęcie usługi nastepuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora.

3. Czesne można opłacić bez użycia platformy Dotpay za pomocą zwykłego przelewu. Aby to uczynić należy wpłacić wymaganą kwotę na konto mBank nr 73114020040000310276269938. W tytule przelewu należy wpisać rodzaj kursu i adres e-mail. Uczestnik otrzymuje pierwszą lekcje do 48 godzin od wykonania przelewu i jednocześnie wysłania wiadomości e-mail (którego Organizator potwierdził) lub listu poleconego na adres organizatora z formułą: „Składając zamówienie akceptuję Politykę prywatności i regulamin oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs/zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.” Spełnienie tych dwóch warunków czyli opłacenie kursu i wysłanie powyższej formuły jest konieczne aby zapisać się do Akademii Foto Oko.

4. Przebieg nauki w Akademii Foto Oko. Po opłaceniu kursu Uczestnik otrzymuję dostęp do materiałów edukacyjnych (wideo, rysunki, tekst i innych) oraz do spotkań online na okres 30 dni (lub na dłuższy, to zależy od ilości opłaconych miesięcy)). Materiały wideo nie moga być pobierane przez Uczestnika lecz jedynie odtwarzane w przeglądarce internetowej. Pozostałe materiały edukacyjne mogą być pobierane na lokalny dysk twardy i/lub drukowane przez Uczestnika.

Pojedynczy kurs fotografii składa się z lekcji teoretycznych i/lub instruktaży oraz ćwiczeń wideo, prac domowych (materiał wideo) i motywatorów (karteczek przypominajacych o pracy domowej). Linki do matriałów edukacyjnych wysyłane są drogą e-mailową. Uczestnik po odtworzeniu materiałów wideo wykonuje zawarte w nich ćwiczenia, drukuje motywatory i odrabia pracę domową. Raz w tygodniu organizowane są konferencje online. Uczestnik ma prawo wysłać do 3 zdjęć na jedno spotkanie. Zdjęcia należy przesyłać drogą e-mailową na specjalnie wyznaczony mail. Zdjęcia wysyłane na inną skrzynkę będą bez powiadamiania kasowane.

Zdjęcia powinny mieć w nazwie rodzaj kursu i temat ew. tutuł. Np. gdy pierwotnie zdjęcie nazwane było DSC_34892, bieżący kurs nazywa się Zrozumieć czas i przysłonę, bieżący temat to głębia ostrości a tytuł zdjęcia to Pejzaż kaszubski, należy zmienić nazwę pliku na przykładowo: 01_czas_przysłona-glebia_ostr-pejzaz_kaszubski. Zamiast zdjęć można zadać jedno pytanie na jedno spotkanie dot. techniki fotografowania, sprzętu. Jest możliwość pobrania materiału wideo ze spotkania online. Udostepniany jest materiał wideo tylko z ostatniego spotkania online. Materiały te nie są poddawane montażowi wideo. Uczestnik ma obowiązek skasowania wszystkich nagrań wideo ze spotkań online po 90 dniach od ostatniej zapłaty abonamentu miesięcznego.

Kursy fotograficzne w ramach Akademii Foto Oko przesyłane są od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Program kursu może się zmienić. Aktualny program dostepny jest na stronie http://akademia-foto-oko.pl/program . Po zakończeniu poszczególnych kursów Uczestnik ma prawo podejść do testu wiedzy i otrzymać dyplom ukończenia tego pojedynczego kursu. Test wiedzy jest bezpłatny. Poprawka testu wiedzy jest płatna i wynosi 17zł brutto. Należy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 60% pytań. Natychmiast po zdaniu testu wiedzy drukowany jest elektroniczny dyplom (plik w formacie PDF). Dyplom jest zaświadczeniem ukończenia kursu spełniajacym wymagania rozporządzenia MPiPS z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. nr 177 poz. 1193, z późn. zm.). Oznacza to, że majac taki dyplom Uczestnik może ubiegać się np. o dofinansowanie z urzedu pracy. Aby podejśc do egzaminu i otrzymać dyplom Uczestnik musi podać nr PESEL będący uwiarygodnieniem Uczestnika. Dyplom należy wydrukować na papierze formatu A4 we własnym zakresie.

5. Część teoretyczna kursu jest w wersji elektronicznej, czyli bez nośnika np. DVD.

6. Materiały wideo i inne materiały szkoleniowe dostępne będą do 90 dni od momentu zaksiegowania opłaty czesnego.

7. Wszystkie materiały szkoleniowe są własnością Szymona Zduńczyka i podlegają ochronie praw autorskich. Uczestnik wykupuje dostep do tych materiałów tylko do własnego użytku. Uczestnik ma prawo odtwarzać lekcje wideo tylko na swoich urządzeniach: komputerze, laptopie, palmtopie, odtwarzaczu MP4 itp.

8. Wszelkie przekazywanie lekcji wideo oraz zdjęć osobom trzecim, udostępnianie publiczne za pomocą programów komputerowych, umieszczanie na jakichkolwiek portalach, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie i w szczególności przesyłanie mailem jest surowo zabronione.

9. Materiały wideo, zdjęcia, teksty oraz inne materiały do kursu fotograficznego nie mogą być odsprzedawane.

10. W cenę kursu nie jest wliczona konsultacja telefoniczna lub e-mailowa. Uczestnik może zgłosić jedynie błędy i braki w kursie. Wyjątek stanowi sytuacja gdy uczestnik wykupił prywatne lekcje z prowadzącym lub wykupił taką usługę w pakiecie płacąc na 6 lub 12 miesięcy z góry. Wszelkie pytania zwiazane z fotografią należy zadawać podczas spotkań online.

11. Organizator ma prawo do przesunięcia lub odwołania terminu spotkania online w każdej chwili. W takiej sytuacji proporcjonalna częśc wpisowego jest zwracane lub przechodzi na kolejny termin kursu. Uczestnik musi złożyćpisemną reklamację z podaniem numeru konta do zwrotu pieniędzy. Wpłacona kwota będzie zwracana do 7 dni roboczych. Organizator nie zwraca kosztów zwiazanych z odwołaniem lub przesunięciem terminu kursu np. noclegów, przejazdów.

12. Dane uczestnika nie bedą przekazywane osobom trzecim.

13. W każdej chwili uczestnik może wypisać się z Akademii Foto Oko.

14. Uczestnik Akademii Foto Oko zgadza się na wykorzystanie jednego swojego zdjęcia wykonywanego w trakcie nauki w Akademii Foto Oko na stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz na forach internetowych oraz w celach marketingowych i komercyjnych. Wyjątek stanowi zdjęcie z wizerunkiem innej osoby. W takiej sytuacji Uczestnik musi wyrazić zgodę na użycie takiego zdjęcia przez organizatora. Dodatkowo każdy uczestnik zostanie poinformowany osobiście o tym punkcie regulaminu przed rozpoczęciem kursu. Uczestnik zgadza się aby jego zdjęcia były zawarte w materiale wideo nagranym na spotkaniu online i udostępnianym wszystkim Uczestnikom kursu bez możliwości rozpowszczniania i utrwalania materiału wideo, a tym bardziej użycia komercyjnego.

15. Uczestnik zgadza się na pierwszeństwo publikacji swojej pracy dyplomowej na stronach internetowych należących do Organizatora.

16. Składając zamówienie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Agencję Foto Oko Szymon Zduńczyk (ul. Porębskiego 68/7, Gdańsk) dla potrzeb realizacji procesu zapisu na kurs zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Uczestnik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Zgoda na publikacje zdjęć

1. Uczestnik zgadza się na nieodpłatną publikację zdjęć: a) na stronach internetowych Organizatora, portalach społecznościowych, forach internetowych, portalach fotograficznych w celu promocji Akademii Foto Oko,
b) w filmach i relacjach fotograficznych dot. życia Akademii Foto Oko,
c) w materiałach drukowanych i publikacjach prasowych,
d) relacjach telewizyjnych dot. życia Akademii Foto Oko.
2. Pozwolenie ma charakter bezterminowy.

3. Każda publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

4. Organizator ma prawo do pierwszej publikacji pracy dyplomowej Uczestnika. Uczestnik dodatkowo zgadza się aby jego praca dyplomowa posłużyła jako matriał do publikacji reklam w dowolnej formie i zakresie, bes ograniczeń czasowych i terytorialnych. Każda publikacja musi być opatrzona imieniem i nazwiskiem Uczestnika.

Cookies /ciasteczka/

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, ul. Porebskiego 68/7, Gdańsk.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony inte
rnetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Reklamacje

1. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z nauki w Akademii Foto Oko i otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty do 10 dni po otrzymaniu pierwszych materiałów dydaktycznych. Możliwość zwrotu nie dotyczy sytuacji, gdy uczestnik zaliczył test sprawdzający wiedzę i otrzymał wydrukowany elektronicznie dyplom ukończenia kursu. W momencie wydrukowania dyplomu możliwość zwrotów wpłaconej kwoty przestaje obowiązywać. Aby otrzymać zwrot wpłaconej kwoty należy pobrać formularz zwrotu, wydrukować go i wypełnić. Wydrukowany formularz rezygnacji należy wysłać na adres Agencja Foto Oko Szymon Zduńczyk, ul. Porębskiego 68/7, 80-180 Gdańsk. Wpłacona kwota będzie zwracana do 10 dni roboczych od dostarczenia formularza zwrotu.

2. W przypadku wydania paragonu fiskalnego, paragon ten należy załączyć z formularzem zwrotów. W przypadku zgubienia paragonu, należy napisać oświadczenie o tym zdarzeniu (swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, co i kiedy zostało zakupione + informacja o otrzymaniu i zgubieniu paragonu).

Postanowienia końcowe

1. Na życzenie Uczestnika wystawiany jest paragon lub rachunek. Zapotrzebowanie należy zgłaszać drogą mailową: akademia@foto-oko.pl .

2. Wszystkie rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl .

3. Niniejszy regulamin może ulec zmianom. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową.


Aktualizacja regulaminu: 27 kwietnia 2015